0343 – 51 20 63

Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) zijn per 25 mei 2018 van kracht; hier kunt u lezen wat de betekenis is voor u als eigenaar: 

 

 

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Dierenkliniek Hoofdstraat een Dierenkliniek Leersum hebben het privacy beleid geüpdatet om aan de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ingaande per 25 mei 2018 te voldoen.
Om u van dienst te kunnen blijven, is onze kliniek verplicht om toestemming aan u te vragen voor specifieke vernieuwingen/aanpassingen. 
(Als we geen toestemming van u krijgen om uw data te verwerken volgens de richtlijnen van onze Algemene Voorwaarden en ons vernieuwde privacy beleid of als we geen toestemming krijgen om uw gegevens te delen met onze externe collegae, die alleen verstrekt wordt als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening aan u, kunnen we u niet langer met onze diensten ondersteunen.)

 

 1. Verzamelen van uw informatie door onze dierenkliniek
  • Wanneer u zich in onze kliniek registreert, noteren wij van uzelf uw naam, postadres, (mobiele) telefoonnummer en emailadres.
  • Verder verzamelen we de volgende basisinformatie van uw dier: diernaam, geslacht, geboortedatum en chipnummer (indien aanwezig) alsmede de ziektegeschiedenis. 
   (Ten behoeve van de volledigheid kunnen we, op uw verzoek, eventueel bestaande informatie over de ziektegeschiedenis van uw dier bij een andere behandelaar opvragen en in het dossier verwerken).
  • Om u een uitslag van een onderzoek van uw huisdier mede te delen of te herinneren aan de jaarlijkse vaccinatie bewaren we hiertoe de vaccinatiegegevens van uw dier en uw (mobiele) telefoonnummer dan wel postadres en emailadres. Wij gebruiken deze gegevens voor het doorgeven van het gewenste moment van de geadviseerde vaccinatieherhaling.
  • Om uw dier-eigenaar identiteit te controleren, zoals vereist door de toepasselijke Wet, gebruiken we van u als eigenaar uw (mobiele) telefoonnummer.
  • Wanneer u onze Diensten gebruikt, verzamelen we informatie met betrekking tot de gezondheid en behandeling van uw dier. Deze gegevens blijven -zolang u klant bij ons bent- bewaard op de digitale patiëntenkaart. Deze gegevens kunnen bij een doorverwijzing met uw toestemming overgedragen worden aan de beoogd vakspecialist die uw dier verder behandelt.
  • Wanneer u een van onze (mobiele) betaalapplicaties gebruikt (pinautomaat in de praktijk), is het mogelijk dat de betaling verwerkende instantie automatisch informatie verzamelt zoals uw bezoekdatum en -tijd. Verzameling van dit soort gegevens valt echter niet onder onze verantwoordelijkheid en het staat u vrij om te allen tijde op andere -gangbare- wijze te betalen (contant bijvoorbeeld).

 

 

 1. Het gebruiken van informatie over u en uw dier

2.1. Wij gebruiken bovengenoemde informatie over u om onze veterinaire diensten goed uit te kunnen voeren en praktijkrelevante zaken met u te communiceren.

2.2. We kunnen bovengenoemde verzamelde informatie over u en uw dier gebruiken om en eventuele organisatorische veranderingen met betrekking tot onze praktijk (openingstijden, personeelswijzigingen en verhuizingen) met u te communiceren of om updates van onze diensten en acties welke door onze praktijk geïnitieerd worden aan u kenbaar te maken.

2.4. We kunnen over u verzamelde informatie gebruiken om onze rechten te beschermen en achterstallige betalingen te voorkomen.

 

 

 1. Toegang tot uw persoonlijke gegevens

3.1 We kunnen over u en uw dier verzamelde (onderzoeks-)informatie met elk personeelslid binnen onze klinieken delen. Deze gegevens kunnen binnen onze klinieken onderling worden overgedragen om u volledige veterinaire service aan te kunnen bieden.

3.2 Deze services beduiden o.a.: vaccinatie, urine-, bloed- en ander onderzoek, alsmede doorgeven van patiënt-behandelgegevens aan een eventuele specialist voor vervolgbehandeling buiten onze klinieken.

3.2. We kunnen informatie bekendmaken voor zover nodig aan derden 
die namens ons taken uitvoeren, waaronder laboratoriumonderzoek en behandeling op doorverwijzing door specialisten.

3.3. We delen verder geen andere informatie over u met derden, 
anders dan genoemd.

3.4. We kunnen door ons over u verzamelde informatie openbaren als 
(i) openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan alle toepasselijke wet- of regelgeving  en (ii) naar geldende bepalingen en voorwaarden om onze rechten te beschermen.

3.5. In elk geval zullen we altijd zorgen dat uw gegevens uitsluitend verder zullen worden verwerkt in verband met onze veterinaire diensten en in overeenstemming met dit privacybeleid en toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

 1. Data Security, beveiliging van uw gegevens

4.1. Wij bewaren onze digitale patiëntenkaarten niet op een eigen pc maar op de servers van een extern bedrijf en hebben met dit bedrijf een DPA (Data Protection Agreement) afgesloten die voldoet aan de AVG ingaande op 25 mei 2018.

4.2. We nemen redelijke maatregelen met inbegrip van administratieve, technische en fysieke procedures om te zorgen dat de over u verzamelde informatie is beveiligd en om de verzamelde informatie te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.

4.3. Dit niveau van beveiliging kan alleen effectief zijn als u bepaalde beveiligingspraktijken zelf ook volgt en uw bij ons opgeslagen gegevens niet deelt met andere personen.

4.4. Overdracht van informatie via het internet is niet volledig veilig. 
Daarom kunnen we niet instaan ​​voor de veiligheid van een overdracht van uw informatie, door u aan ons. Elke door u via internet geïnitieerde overdracht is op eigen risico. Zodra wij uw gegevens hebben genoteerd, zullen wij strikte procedures en veiligheidsstructuren gebruiken om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

 

 

 

 1. Bewaring van de van u opgeslagen gegevens 

5.1 Wij zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens van de over u verzamelde informatie te bewaren gedurende een bepaalde periode.

5.2 Wij behouden ons het recht voor om uw patiënt-informatie te verwijderen bij de beëindiging van onze patiënt-behandelaar relatie, tenzij u anders overeenkomt.

5.3 Tenzij anders overeengekomen zullen we de gegevens, bijvoorbeeld de ziektegeschiedenis van uw dier opslaan mocht u ze nodig hebben voor overgang naar een andere behandelaar of mochten ze van belang zijn voor een toekomstig ziektekundig probleem.

 

 1. Cookies & Web Beacons 

Wij gebruiken geen cookies en web beacons op onze website en applicaties. Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer, mobiele telefoon of een ander apparaat worden geplaatst als u van onze website of van een van onze toepassingen of web-based software gebruik maakt. Web beacons zijn kleine grafische afbeeldingen of andere webprogrammeercodes die kunnen worden opgenomen in de website en in e-mailberichten.

 

 1. Links naar andere websites 

Als u links gebruikt op onze website naar websites van derden die geen eigendom zijn van dierenkliniek Hoofdstraat of dierenkliniek Leersum, let er dan zelf op dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor privacybeleid van derden. U moet een dergelijk privacybeleid zelf controleren en beoordelen voordat u enige informatie over u aan deze websites verstrekt.

 

 1. Uw privacy keuzes

8.1 U kunt ons altijd benaderen als u niet aan een van de procedures van het verzamelen, uitvoeren, opslaan of het delen van de informatie met en over u, zoals beschreven in dit privacy beleid (b.v. de vaccinatie-herinnering) wenst deel te nemen, door ons te benaderen op het onderstaande contactinformatie/praktijkadres.

8.2 Een opt-out verzoek zal worden verwerkt binnen 7 dagen na de datum waarop we deze ontvangen.

8.3 Als u de over u verzamelde informatie wenst te wijzigen, te verwijderen of updaten, kunt u contact met ons opnemen op het onderstaande contactinformatie/praktijkadres.

 1. Toepasselijk recht

10.1 Dit privacy beleid wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens en in overeenstemming met Nederlands en Europees recht.

10.2. Dit privacy beleid (inclusief, indien van toepassing, onze Algemene Voorwaarden) geldt als de volledige overeenkomst tussen u en ons, boven alle eerdere overeenkomsten, voorwaarden, garanties en/ of voorstellingen in de ruimste mate toegestaan door de wet.

 1. Contactgegevens/praktijkadres: 

 

Dierenkliniek Hoofdstraat

Hoofdstraat 121

3971KG Driebergen

0343-512063 

Dierenkliniek Leersum

Rijksstraatweg 90

3956 CS Leersum

0343-454950